DATE DE CONTACT 
privind sediile Birourilor Electorale de Circumscripţie Comunală, Orăşeneşti şi Municipale






Nr. Crt.Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, MunicipalăSediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipalăPROGRAM DE LUCRUDate de ContactE-mail
23Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.23 Budureasa- Judeţul BihorSala de şedinţe a Consiliului Local Budureasa - Loc. Budureasa nr. 36509:00 -17.00Tel/Fax: : 0259/321243  bh.budureasa@bec.ro ​​​​​​​

COMUNICAT Nr.11 din 15.04.2024 privind termenul de depunere a reprezentanţilor în Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.23 Budureasa - Judeţul Bihor

COMUNICAT nr.12 din 15.04.2024 privind numărul total de alegători rezultat din Registrul Electoral şi din listele electorale complementare ale UAT Budureasa

ANUNŢ nr.19.04.2024

Proces-verbal încheat azi 19 aprilie 2024, ora 15 cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 23 Budureasa-Judeţul Bihor cu reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.


sus