Raport de analiză pe bază de bilanţ al UAT Comuna Budureasa întocmit la data 31.12.2023

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local şi bugetului activităţilor autofinanţare al Comunei Budureasa pe anul 2024Functie: Contabil:

Telefon:  Functie: Casier SALA DORINA

Telefon:  Functie: Consilier impozite şi taxe. ŢIŢ ADRIANA ŞTEFANIA MONICA

Telefon:  sus